Hecht en heel ouder-kindrelaties

Wat is Emotion Focused Family Therapy

Emotion-Focused Family Therapy voor ouders is een wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld voor ouders van een kind of jongere met psychische moeilijkheden. EFFT versterkt ouders of zorgfiguren door ze handvatten te geven om bij te dragen aan herstel.

Emoties vormen een kompas om je kind op te voeden, bij te sturen én tegelijkertijd een hechte band op te bouwen. Emoties begrijpen én weten wat je kind nodig heeft, is een uitdaging. Zeker voor ouders van een kind of jongere met psychische moeilijkheden.

Als emoties niet geuit en doorvoeld worden, kan er angst ontstaan voor de emoties zelf, waarna deze worden vermeden. Hierdoor kan er een chronisch verhoogd gevoel van spanning ontstaan, wat een belangrijke factor is in de ontwikkeling van psychische moeilijkheden.

Wat biedt Emotion Focused Family Therapy voor jou?

Door te begrijpen hoe emoties een sleutelrol spelen in de band met je kind, maar ook de motor zijn van psychische problemen, wordt het plots veel helderder hoe het werkt ... en vooral hoe jij invloed hebt!

Je ontvangt betrouwbare en up-to-date informatie, je oefent en krijgt daarover constructieve feedback, je doet dit samen met andere ouders en wisselt ervaringen uit …. en bovenal: je kunt er direct thuis mee aan de slag.

EFFT voor ouders helpt je gezin "van binnen uit" sterker te maken en richt zich op jullie onderlinge verbondenheid. Het gaat dus verder dan enkel het aanleren van vaardigheden.

Enkele ervaringen van ouders

B. Vader van een 18 jarige dochter met oa sociale angsten

“Na de eerste zware cursusdag door hetgeen ik heb bijgeleerd …heb ik al veel “puzzelstukjes” in mijn eigen leven kunnen verder leggen: voor mijzelf én ook naar de toekomst in de relatie met mijn kinderen. En biedt deze cursus een heel goede basis om een nog sterkere band te hebben met mijn kids. Het zal nog een lang proces worden, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt met mijn dochter en dat we er samen uit zullen geraken!”

S. en J. ouders van een 12 jarige zoon worstelend met lage zelfwaarde, zelfmoordgedachten en het uiten van emoties

“In onze zoektocht naar de ‘handleiding’ van onze zoon, kregen we via EFFT voor ouders waardevolle inzichten en vooral praktische handvatten aangereikt. Die helpen ons vandaag nog bij het beheersen van stressmomenten in ons gezin.”

Online EFFT programma voor ouders

Hecht & heel ouder-kind relaties

We organiseren het programma regelmatig online in verschillende formules (2 daagse/4 halfdaags/7 wekenprogramma) voor ouders/verzorgers van kinderen/jongeren met psychische problemen.

Wat?

Samen met andere ouders word je online ondergedompeld in Emotion Focused Family Therapy voor ouders. Je sluit deze dagen af met kennis, inzicht en vaardigheden over:

 • emoties bij psychische problemen en in de relatie met je kind

 • verbetering/herstel van de band met je kind

 • hoe je een betekenisvolle rol kunt spelen in het herstel van de psychische problemen bij je kind

 • ervaringen van andere ouders die zich in eenzelfde situatie bevinden als jij

 • handige cheatsheets en scripts als hulpmiddel

 • en meer!

 • Klik hier voor een video met uitleg over het programma

Voor wie?

EFFT is voor jou bedoeld als:

 • ouder, adoptieouder, pleegouder of professioneel opvoeder

 • je kind worstelt met psychische problemen

 • je invloed wilt hebben op de psychische moeilijkheden

 • je de band met je kind wilt herstellen of versterken

 • je weer vertrouwen in jezelf wilt voelen als ouder

 • (zelfs als je kind al volwassen is)

 • een ook als je kind geen psychische problemen heeft, maar je wil je kind beter begrijpen, een betere band met je kind of bepaalde problemen die terugkeren proberen te verbeteren.

Waar?

De oudergroep gaat online door. Je kunt daardoor deelnemen vanuit België, Nederland, maar ook daarbuiten vanuit je eigen woonkamer, keuken, studeerkamer (of bezemkast). Je moet beschikken over een PC, Laptop of tablet. We maken gebruik van het programma ‘Zoom’.

opmerking: Deelname kan niet via GSM/Mobiele telefoon.

Kostprijs

€300,- (per ouder of ouderkoppel)

of € 0,- (per ouder)

(lees hier welk tarief voor jou van toepassing is)

Terugbetalingsregelingen

Door het ouderprogramma te volgen heb je op zich al een immense korting. Je ontvangt immers 16u programma voor de prijs van 5uur. Daarnaast zijn er nog tegemoetkomingen door ziekenfonds of verzekering mogelijk en sinds 2022 via de “Conventie terugbetaling ELP/SZ.

Voor ouders in België zijn dus er verschillende manieren om beroep te doen op terugbetaling/tegemoetkoming via de mutualiteit of de Conventie.

Voor ouders in Nederland hangt de mogelijkheid tot terugbetaling van de sessies af van de verzekering waar je bent aangesloten.

Wanneer?

Wil je weten wanneer je binnenkort kunt deelnemen? klik op de kalender hiernaast

Wil je deelnemen?

Deelname is mogelijk naast een lopende behandeling. Overleg eventueel met je hulpverlener.

Wat je leert in EFFT is van toepassing op alle kinderen en jongeren, ongeacht de aard en ernst van hun psychische problemen. We overlopen wel specifieke accenten bij diverse problematieken.

Je kunt ook deelnemen als je kind volwassen is. Wat je in EFFT leert is van toepassing op alle leeftijden.

Je kunt enkel inschrijven voor het volledige programma en niet op onderdelen ervan. De aangetoonde effectiviteit is gebaseerd op het volledige programma.

Vergoeding/terugbetaling door verzekering of ziekenfonds: we zijn gediplomeerd en erkend om voor terugbetaling in aanmerking te komen. Ieder ziekenfonds of verzekering heeft echter een eigen regeling. Neem daarom vooraf contact op met de instantie waar jij en/of jouw kind verzekerd is.

EFFT BeNeBeNe

klik op onderstaande buttons voor meer achtergrondinformatie over het model en research

Klik hier

Schrijf je in

Wil je op de hoogte gehouden worden van oudergroepen en andere initiatieven rond Emotion Focused Family Therapy? Laat dan hieronder je mailadres achter. Je kunt altijd uitschrijven wanneer je dat wenst.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy policy for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.